Kirjat ja muut julkaisut

"Jos on kirja, jonka todella haluaisit lukea, mutta sitä ei ole vielä kirjoitettu, sinun täytyy kirjoittaa se itse."
-Toni Morrison.

Vaihtoehtoisesti myös minä voin kirjoittaa sinun kirjasi! Harkitsetteko yhdistyksessänne tai yrityksessänne historiateoksen teettämistä pyöreiden toimintavuosien täyttyessä? Löytyykö tuttavapiiristä esimerkiksi tarinan arvoinen henkilö? Vai onko sinulla valmiina jo loistava teksti, joka on vain taittoa ja painoa vaille valmis? Näissä ja monessa muissakin tapauksissa onnistuu projektin toteuttaminen alusta loppuun asti. Projektin tavoitteena ei tarvitse olla mikään kirjahyllyn täyttävä tiiliskivi, vaan suppeammatkin toimeksiannot on mahdollista toteuttaa laadukkaasti.

Laajemmat kirjoitustoimeksiannot vaativat yleensä pitkän suunnittelu-, materiaalihankinta- ja sopimusprosessin, joten kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen projektin aloittamista. Yhteydenotosta on hyötyä muutenkin jo varhaisessa vaiheessa, sillä pystyn hoitamaan sisällöntuotannon ja taiton lisäksi myös esimerkiksi budjetoinnin kannalta merkittävät painotöiden kilpailutukset ja valinnat.

Lue tähän mennessä toteuttamistani kirjaprojekteista lisää alta!

Kirjoitusprosessia

Lemu ennen ja nyt - Muuttuvat maisemat valokuvissa

Lemu ennen ja nyt -kirjan kansi
Lemu ennen ja nyt -kirjan kuvapareja

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempeille vuosina 2013-2014 tekemäni Lemu ennen ja nyt -teos oli puolentoista vuoden kuvaus- ja kirjoitustyön tulos. Kirja kasvoi pienestä maiseman muutosta dokumentoineesta valokuvausprojektista yli 250-sivuiseksi teokseksi joka esittelee lemulaisen maiseman muutoksen ja muuttumattomuuden lisäksi melkoisen määrän pitäjän historiaa. Pääosa kirjassa on mustavalkoisilla kuvapareilla, joissa vanhojen kuvien rinnalle on otettu uudet kuvat täsmälleen samoilta jalansijoilta. Vanhimmat arkistokuvista ovat 1800-luvun lopusta, uusimmat ovat olleet kirjoitushetkellä vain muutaman vuoden vanhoja. Silti muutamassakin vuodessa maisemat ovat voineet muuttua paljon - tai säilyä lähes muuttumattomina miltei sata vuotta.

Kuvien lisäksi aiheittain teemoihin jakautuneet kirjan luvut alkavat lyhyillä johdantoteksteillä, joissa kuvataan maiseman muutoksen tyypillisiä piirteitä ja niiden näkymistä lemulaisessa maisemassa. Kirjan kuvatekstit puolestaan sisältävät melkoisen määrän paikallishistoriaa ja varsinkin itselleni erityisen läheistä arjen historiaa, joka usein jää kirjaamatta muistiin. Kirjan tekstiä täydentää lisäksi FM Pihla Sillanpään kirjoittama luku maiseman muutoksesta, sen merkityksestä ja tutkimuksesta.

Kirjaprojektissa vastuullani oli kuvamateriaalin hankinta arkistolähteistä, uusien valokuvien ottaminen, aineiston luettelointi, taustatutkimuksen ja haastattelujen tekeminen kirjan historiaosuuksia varten sekä lopullisen tekstin kirjoittaminen ja kokoaminen valmiiksi teokseksi. Kirjan taitto on Grafiinin Tiina Nuortimon käsialaa.

Valokuvat ovat keskeinen ja konkreettinen väline esittää sitä, miten Lemusta tuli se, mitä se nyt on – ja mihin suuntaan se ehkä vielä kehittyy. Kempeillä on ennenkin ollut valokuvanäyttelyitä, valokuvasuunnistuksia ja valokuvakilpailuja. Lemu ennen ja nyt –teoksessa otetaan kuitenkin askel pidemmälle. Albert Vallunen on tehnyt hienoa työtä etsiytyessään vanhojen kuvien ottajien jalansijoille. Kuvaparit ovat saaneet myös oivaltavat kuvatekstit.
- Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kyläasiamies, kirjan esipuhe

Kotien kohottamiseksi, isänmaan onneksi - Askaisten Martat 100 vuotta

Askaisten Martat puolestaan juhlisti jo vuonna 1916 alkanutta satavuotista historiaansa huhtikuussa 2016 kirjoittamallani historiateoksella Kotien kohottamiseksi, isänmaan onneksi. Koska monet yhdistyksen eri vuosikymmenten avainhenkilöistä ovat olleet myös muuten hyvin aktiivisia paikkakuntalaisia, sisältää kirja Marttojen historian lisäksi myös runsaasti koko Askaista koskevaa aineistoa. Siksi teos ei ole mielenkiintoinen pelkästään yhdistyksen jäsenille, vaan siitä on saatu myös yleisesti paikkakuntalaisia kiinnostava.

Marttakirjan kohdalla vastuullani oli koko projektin toteuttaminen alusta loppuun asti. Kirjan teossa vastuullani olivat muun muassa:

- Arkistoaineiston kokoaminen ja organisointi
- Laajan henkilöhaastatteluaineiston kokoaminen
- Kuvituksen toteutus vanhoja arkistokuvia ja omia kuvia käyttäen
- Historian jaottelu loogisiin yksiköihin (kirjan lukuihin) ja itse kirjan kirjoitus
- Kirjan taitto
- Kirjan painatuksen organisointi ja kilpailutus

Projektin tuloksena Askaisten Martat saivat arvokkaan muiston satavuotisesta historiastaan, josta on iloa vielä pitkään juhlapäivän jälkeenkin. Samalla varmistettiin, että siihen asti vain jäsenistön muistiin tallennettu tieto yhdistyksen vaiheista ja muustakin Askaisten historiasta säilyy myös jälkipolvien tutkittavana.

Kirja täytti kaikki odotuksemme. Voimme olla tyylikkäästä kirjasta ylpeitä. Historiikki menee varmasti luettavaksi eikä vain kirjahyllyihin.
- Seija Tuunanen, Askaisten Marttojen puheenjohtaja, Vakka-Suomen Sanomat 20.5.2016.

Marttakirjan kansi

Carl Mannerheimin Uusi Hannula Askaisissa: kartano - kunnalliskoti - leirikeskus

Mannerlahti

Vuoden 2017 suuri projekti oli Maskun seurakunnan kustantama, Vuoden kulttuuriteko -palkittu teos Carl Mannerheimin Uusi Hannula Askaisissa, joka kuvaa Mannerheim-suvun rakennuttaman entisen Hannulan kartanon, myöhemmin muun muassa kunnalliskoti Lepolan ja leirikeskus Mannerlahden historiaa. Toteutimme teoksen yhdessä nousiaislaisen kirjailijan ja tutkijan, FM Esa Laukkasen sekä mietoislaisen toimittajan ja puutarha-asiantuntijan, MMM Säde Aarlahden kanssa. Projektissa vastuullani on kirjan kuvituksen ja taiton lisäksi laajan haastatteluaineiston kokoaminen ja toimittaminen sekä erityisesti rakennushistoriaan ja talon myöhempiin vaiheisiin keskittyvien lukujen kirjoittaminen. Esa Laukkanen kirjoitti pääosin arkistomateriaaleihin perustuvan kirjan kronologisen historian keskittyen erityisesti aikaan ennen vuotta 1938, jolloin rakennuksesta tuli Askaisten ja Merimaskun yhteinen kunnalliskoti. Säde Aarlahti puolestaan kuvasi omassa osuudessaan kartanon historiallisesti erittäin merkittävän piha- ja puutarha-alueen historiaa ja nykytilaa sekä huvilan rakennushistoriaa.

Projektissa myös eri kirjoittajien tekstien yhdistäminen ja teoksen toimittaminen julkaisukuntoon oli minun vastuullani. Omassa osuudessani sain lisäksi keskittyä erityisosaamisalueisiini. Projektia varten haastattelin useita talon arkea vuosikymmenten aikana seuranneita henkilöitä. Haastattelujen ja arkistomateriaalin avulla loin erityisesti kirjassa laajan kuvan siitä, millaista arki sotien jälkeisen ajan kunnalliskodissa on ollut ja millaista niin asukkaiden kuin hoitajienkin elämä on ollut. Lisäksi rakennuksen historia niin kunnalliskodin kuin seurakunnan leirikeskuksenkin aikana on ollut täynnä suuria persoonia, jotka hekin saavat sijansa kirjan lehdillä. Tilaa tekstissäni on varattu myös luvulle seurakunnan ajasta ja sen sattumuksista - kummitustarinoitakaan unohtamatta.

Mannerlahden [eli Hannulan kartanon] historiikki nostaa esille paikan merkityksen lähialueen ihmisille ja sen kehityksen, jonka suomalainen yhteiskunta on käynyt läpi säätyajasta nykyiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Mannerlahti on mikrotasolle vietyä Suomen yleistä historiaa.
- Maskun kunnan Vuoden kulttuuriteko 2017 -palkinnon perustelut

Sivu päivitetty 12.12.2017 kello 19.10